مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۱ ۱۳
کارگاه آموزشی اصول مناظره علمی
مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
جلسه هماهنگی نمایندگان دانشگاه‌های استان