مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

۰۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۳
جلسه هماهنگی نمایندگان دانشگاه‌های استان
مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
کارگاه آموزشی اصول مناظره علمی