گالری پوسترها

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۴ ۲۲
مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی
نویسنده‌خوانی
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی
رویداد ایده‌گاه فرهنگ
ضیافت قرآنی معراج
جشنواره دانشجویی سخن
مسابقات پینگ‌پنگ
جشنواره فرهنگی هنری ماه خوب خدا
طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب (داناب)
طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب (داناب)
دفاع ۳۰ دقیقه‌ای (پیش‌رویداد مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی)
مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی
جشن روز کوهستان
کارگاه آموزشی مرکبات ویژه نشریات دانشجویی
کارگاه آموزشی ویژه نشربات دانشجویی
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران