گالری پوسترها

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
کارگاه آموزشی ویژه نشربات دانشجویی
کارگاه آموزشی مرکبات ویژه نشریات دانشجویی
جشن روز کوهستان
مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی
دفاع ۳۰ دقیقه‌ای (پیش‌رویداد مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی)
طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب (داناب)
طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب (داناب)
جشنواره فرهنگی هنری ماه خوب خدا
مسابقات پینگ‌پنگ
جشنواره دانشجویی سخن
ضیافت قرآنی معراج
رویداد ایده‌گاه فرهنگ
مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
نویسنده‌خوانی
مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی