گالری تصاویر

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران