گالری تصاویر

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۴ ۲
مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران