خوشه زیلو

خوشه زیلو

پروژه توسعه خوشه زیلو با هدف ارتقا کسب و کار هنر زیلو‌بافی در آذر ۱۳۹۷ فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد و فعالیت‌های خوشه بر اساس مطالعه شناختی انجام شده و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدید‌ها برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد. بر اساس این مطالعات چشم‌انداز و استراتژی‌های خوشه زیلو بدین شرح تعیین گردید:

چشم‌انداز خوشه زیلو

خوشه زیلو در افق ۱۴۰۴، خوشه‌ای توسعه یافته است که توانسته با افزایش بهره‌وری و ایجاد بستر مناسب، زیلو را به عنوان برند شناخته شده در صنایع دستی منطقه معرفی کند و شرایط مناسب را برای توسعه هنر – صنعتزیلوبافی به عنوان میراث ماندگار و فرهنگی منطقه فراهم آورد.

استراتژی‌های خوشه زیلو

  1. افزایش بهره‌وری تولید بر پایه بهبود مکانیزم بافت
  2. توسعه کمی و کیفی منابع انسانی بر پایه ارتقای مهارتی
  3. توسعه بازار بر پایه برندسازی و بهبود فرآیندهای توزیع و فروش

برنامه‌های خوشه زیلو

در راستای تحقق اهداف خوشه برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خوشه زیلو در ۵ دسته زیر تقسیم‌بندی شده‌اند که گزارش حاضر نیز بر اساس همین سر فصل‌ها تدوین و ارائه شده است.

  1. برنامه‌های عمومی: شامل اقدامات مرتبط با تأمین زیرساخت‌های سخت و نرم فعالیت خوشه
  2. برنامه‌های اعتماد‌سازی و حساس‌سازی: اقداماتی که با هدف جلب اعتماد و همراه‌سازی ذینفعان در فعالیت‌های توسعه خوشه انجام می‌شود.
  3. برنامه‌های ارتقای منابع انسانی و آموزش: اقداماتی که توسعه منابع انسانی خوشه زیلو و مهارت افزایی آنها را هدف گرفته است.
  4. برنامه‌های بهبود فرآیند تولید: ساماندهی، توسعه و بهبود فرآیند تولید هدف این دسته از اقدامات است.
  5. برنامه‌های بازاریابی: مدیریت بازار و توسعه فروش زیلو در این دسته از برنامه‌ها دنبال می‌گردد.

 

عامل توسعه مدیر توسعه بازار مدیر فنی
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی محمدعلی یادگاریان شیلا شیخی
نشانی: یزد، بلوار دانشجو، شرکت شهرک‌های صنعتی، دفتر خوشه زیلو
تلفن تماس: ۰۳۵-۳۶۲۳۹۷۰۶ داخلی ۱۴۸

 

آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۳۹۹