سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

دین، فرهنگ و تاریخ ما اُنس و الفتی دیرینه و همیشگی با کتاب و کتابخوانی دارد و جهاددانشگاهی نیز کوشیده است به سهم خود نقش موثری در این راستا ایفا نماید. با عنایت به تجربیات گسترده و سابقه طولانی جهاد دانشگاهی در زمینه چاپ و انتشار کتب علمی و دانشگاهی و براساس بند ۲، ماده ۳ اساسنامه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات، نتایج تحقیقات و مقالات علمی، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی» و در جهت تحقق استراتژی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و عدم تمرکز در اجرای برنامه ها «سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی» تأسیس شده است. این سازمان وظیفه چاپ و انتشار کتاب، نشریات علمی و برگزاری نمایشگاههای کتاب را بر عهده دارد.

شعبه سازمان انتشارات در یزد سال هاست که با پژوهشگران و دانشگاهیان استان در چاپ کتاب و آثار علمی آنها همکاری می نماید. خوشبختانه در سال ۹۶ با اخذ مجوز های قانونی، انتشارات جهاددانشگاهی استان یزد ایجاد و فعالیت های مستقل خود را آغاز نموده است.

علاقه مندان به چاپ کتابهای علمی و دانشگاهی می توانند با انتشارات جهاددانشگاهی یزد تماس گرفته تا از مراحل ارزیابی و چاپ کتاب مطلع شوند.

 

انتشارات تلفن تماس
مدیر؛ مهدی دهقان چالشتری ۰۳۵-۳۱۶۲ داخلی ۳۰۰۲
کارشناس؛ مروارید عارف منش ۰۳۵-۳۱۶۲ داخلی ۳۰۲۴
نشانی: یزد، صفائیه، بلوار شهدای گمنام، انتهای بلوار، سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۲