مرکز قرآنی معراج

مرکز قرآنی معراج از جمله مراکز نوع ب معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان یزد است که در سال ۱۳۹۴ موافقت اصولی خود را دریافت می کند هدف از تاسیس این مرکز توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی برای جهادگران و خانواده های آن هاست و حوزه فعالیت آن نیز ملی می باشد.. این مرکز مسئولیت برگزاری ضیافت قرآنی معراج (مسابقات قرآنی اعضای جهاد دانشگاهی و خانواده های آنها) ر ا بر عهده دارد و علاوه بر این در نظر دارد برنامه هایی برای ترویج فرهنگ قرآنی در بین جهادگران اجرا نماید.

 

آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۳۹۹