مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران – ایسپا شعبه یزد

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاه‌های شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.

اصول بنیادین و اساسی ایسپا در طراحی و اجرای فعالیت‌های پژوهشی و نظرسنجی، تاکید بر بکارگیری معیارهای دقیق علمی و فنی، رعایت و حفظ موضع بی طرفی در قبال مسائل و موضوعات مورد بررسی؛ استفاده از پشتوانه اعتماد مسئولان و مردم به نهاد ارزشی جهاد دانشگاهی و استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و تکیه بر خلاقیت‌های جهادگرانه آنان در فعالیت‌های تحقیقاتی است.

شعبه این مرکز در استان یزد نیز تاکنون ده‌ها طرح ملی و استانی نظرسنجی و پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی را به انجام رسانده است و به عنوان مرکزی معتبر و قابل اعتماد در بین مدیران و کارشناسان استان شناخته می‌شود.

 

کارشناس مرکز تلفن تماس:
مروارید عارف منش ۰۳۵-۳۱۶۲
۳۰۲۴
نشانی: یزد، صفائیه، بلوار شهدای گمنام، انتهای بلوار، سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۲