جهاد دانشگاهی

معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی یزد

  • نشانی: نشانی: یزد - صفاییه - بلوار شهدای گمنام - سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد

  • پست الکترونیکی: info@jdyazd.ac.ir

  • تلفن: اداره کل روابط عمومی: 31623018(035)

  • دورنگار: 38303455 (035)