اخبار معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد - آرشیو

تقویت برند زیلوی میبد با همکاری ایران و سوئیس در قالب طرح «ایرسیب»
همزمان با روز صنعت و معدن برترین خوشه صنعتی کشور معرفی و تجلیل شد

تقویت برند زیلوی میبد با همکاری ایران و سوئیس در قالب طرح «ایرسیب»

عامل توسعه خوشه زیلو استان یزد که اخیراً همزمان با روز صنعت و معدن به عنوان برترین خوشه صنعتی کشور معرفی و تجلیل شد، با بیان این که توسعه باید یک فرآیند پایدار و مداوم باشد، تداوم توسعه خوشه زیلو را نیازمند پیگیری ذی‌نفعان و دستگاه‌های پشتیبان صنعت زیلو دانست.

ادامه مطلب