اخبار معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

دکتر پایلی یزدی: توسعه گردشگری یزد مستلزم ارتقای ساختار اداری است

دکتر پایلی یزدی: توسعه گردشگری یزد مستلزم ارتقای ساختار اداری است

یک پژوهشگر برتر کشوری با بیان این که تقویت حوزه گردشگری در استان یزد و کشور نیازمند رویکرد جهانی مدیران و دست‌اندرکاران اجرایی است، گفت:‌ توسعه گردشگری یزد مستلزم ارتقای ساختار اداری است.

ادامه مطلب